Pass på fristene, og sett av nok tid til å utbedre eventuelle feil og mangler. Det kan bli kostbart å slurve med EU-kontrollen. Statens Vegvesen opplyser at hvis kjøretøyet ditt ikke er godkjent innen fristen, kjører du ulovlig og kjøretøyet kan bli avskiltet.

I 2019 ble det innført nye regler for EU-kontroll her i landet. Til høsten går overgangsordningen ut. For den som ikke har fått det med seg, er det nå bare å glemme siste tall i registreringsnummeret. Fra nå av er det dato for førstegangsregistrering eller siste gjennomførte EU-kontroll som teller.

– Hensikten med EU-kontrollen er å gi en tryggere og mer miljøvennlig bilpark. Med den siste endringen fra 2019 kom det flere kontrollpunkter og flere detaljer under hvert punkt. I tillegg krav om personlig godkjenning av kontrolløren, forteller daglig leder Per Asbjørn Berget hos Vang Auto AS.

Mer fleksibel ordning

Med de nye reglene kan du selv bestemme når og hvor ofte du ønsker å gjennomføre EU-kontrollen, så lenge kjøretøyet er godkjent innen fristen. Ifølge veitrafikkmyndighetene skal dette gi større fleksibilitet og brukervennlighet. Selv om Per Asbjørn Berget mener at akkurat dette kan diskuteres, er det nå ingenting i veien for å ta EU-kontrollen i god tid før fristen. Det kan gjøres for eksempel i forbindelse med en ordinær service. Kontrollintervallene er for øvrig de samme som de alltid har vært. Det vil si at personbiler stort sett skal inn første gang etter fire år og deretter annethvert år.

– Det er mange av kundene våre som foretrekker å ta EU-kontrollen samtidig med den siste ordinære servicen før fristen. Da slipper de en ekstra tur til bilverkstedet. Det er mange av de samme punktene som skal kontrolleres. Derfor tilbyr vi også halv pris på EU-kontroller som blir gjennomført mens vi har bilen inne på ordinær service, sier Per Asbjørn Berget.

Krav til personlig godkjenning

Det var mange som fryktet at de strengere kravene som ble innført i 2019 ville føre til langt dyrere EU-kontroller. Per Asbjørn Berget opplyser at Vang Auto AS fremdeles ikke tar mer enn overkommelige 1.195 kroner for en slik kontroll på personbiler opp til 3.500 kilo.

Også bobiler og andre større kjøretøyer med maksimal tillatt totalvekt 7500 kilo, og varebil må ha godkjent EU-kontroll innen fire år etter dato for førstegangsregistrering. Deretter senest hvert andre år.

– Vi har også mekanikere som har godkjenning for kontroll av kjøretøy for inntil 7,5 tonn, opplyser Berget.

For deg som vil vite mer om EU-kontroll

Du finner masse informasjon om EU-kontroller på hjemmesidene til Statens Vegvesen. Her er noe av det som kan være nyttig for deg å lese.

Personbil med maks tillatt totalvekt 7500 kg, og varebil må ha godkjent EU-kontroll innen fire år etter dato for førstegangsregistrering, og deretter senest hvert andre år.

Så lenge kjøretøyet er godkjent innen fristen, er det opp til deg hvor tidlig du ønsker å gjennomføre EU-kontrollen. Fristen er endelig, så du må beregne tilstrekkelig tid til å få gjennomført hovedkontroll, rette opp eventuelle mangler og få utført etterkontroll. Manglene på kjøretøyet må være rettet og godkjent innen den opprinnelige fristen, eller senest to måneder etter at EU-kontrollen ble utført (det som kommer først).

Du får en påminnelse fra Statens Vegvesen om EU-kontroll to måneder før fristen går ut, og det vil som regel ikke bli gitt utsettelse på denne fristen.

Neste frist for EU-kontroll beregnes ut fra dato for når du tok hovedkontrollen, og ikke for når du eventuelt tok etterkontroll. Hvis kjøretøyet er registrert før 08. februar 2019, eller hatt EU-kontroll før denne datoen, har du allerede fått en frist for neste EU-kontroll. Du kan finne oppdatert frist for EU-kontroll på hjemmesidene til Statens Vegvesen:  vegvesen.no/kontrollfrist.

Kjøretøy som bruktimporteres har frist ett år fra datoen de ble registrert i Norge. Er det bruktimporterte kjøretøyet en personbil eller varebil, som importeres når det er ett til tre år gammelt, er fristen for EU-kontroll fire år fra datoen kjøretøyet ble registrert i utlandet første gang.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

© 2018 Kopibeskyttelse Vang Auto AS

logo-vang-auto-footer