I 2019 blir det endringer i PKK, eller EU-kontrollene som de fleste kaller det. Fra februar er det ikke lenger siste siffer i registreringsnummeret som bestemmer når kjøretøyet ditt må til kontroll. Det blir også nye krav til de som utfører kontrollen, og etter hvert skal også traktorer kontrolleres.

 

Hvert år er gjennomføres det over to millioner EU-kontroller i Norge. Omtrent en tredel av disse er etterkontroller. Med dagens regelverk er det siste tallet i registreringsnummeret som bestemmer hvilken måned kjøretøyet må være kontrollert og godkjent. Dette blir det nå slutt på.

 

Registreringsdato avgjør

Fra 8. februar neste år er det dato for førstegangsregistrering og siste godkjente kontroll som bestemmer kontrollfristen. For de fleste bileiere betyr det at de kan kontrollere bilen når de vil så lenge den blir godkjent innen to år etter siste godkjente kontroll. Det er likevel ikke slik at alle biler plutselig får ny frist i februar. Ifølge Statens vegvesen vil den nye ordningen bli faset inn etter hvert som kjøretøyene er inne til kontroll. Inntil da er det den gamle fristen som gjelder.

Kontrollintervallene forblir de samme som i dag. Det vil si at personbiler stort sett skal inn første gang etter fire år og deretter annethvert år, mens kjøretøy over 7.500 kg skal kontrolleres hvert år. Det blir også slutt på den to måneder lange «nådetiden» som til nå har vært praktisert ved at bileierne får to måneder «ekstra» etter kontroll måneden. Det er viktig å merke seg!

 

Nye krav til kontrollørene

Det blir også nye krav om en egen opplæring for de som utfører EU-kontrollen. I dag er det primært krav til virksomheten som utfører kontrollen, men nå blir det krav om opplæring og personlig godkjenning av nye kontrollører og tekniske ledere. Ifølge Statens vegvesen er målet at dette skal gi en mer likeverdige og kvalitativt bedre kontroll. Det blir en egen overgangsordning for de som allerede jobber som kontrollører og tekniske ledere i dag.

 

Kontroll av traktorer

Fra 1. oktober 2021 blir det også krav om kontroll av traktorer konstruert for en hastighet over 40 km/t. Disse traktorene skal inn første gang etter fire år og deretter hvert annet år. Reglene gjelder traktorer som hovedsakelig brukes i næring og til transport eller arbeid på offentlig vei. Har du traktor som bare brukes på offentlig vei i egentransport i primærnæring, kan du få unntak fra kravet om kontroll.

 

Vang Auto er godkjent for EU kontroll av alle kjøretøy

Vang Auto kan utføre EU kontroll av person, vare- og lastebiler uansett klasse. To av våre mekanikere er allerede påmeldt kurs for å tilegne seg nødvendig kompetanse for å tilfredsstille de nye kravene. I tillegg er vi godt rustet med nødvendig utstyr for å kunne utføre kontroller også etter 8. februar 2019.

© 2018 Kopibeskyttelse Vang Auto AS

logo-vang-auto-footer