logo

Miljøarbeid og bærekraft 

Vårt arbeid mot en grønnere bedrift

Vang Auto jobber stadig med å bli mer miljøvennlig. For å oppnå dette arbeider vi for tiden med en Miljøfyrtårnsertifisering. Ved å sertifiseres sørger vi for at bedriften følger krav og anbefalinger som er satt i forbindelse med FNs bærekraftmål. Bilverksteder benytter seg av mye emballasje, farlig avfall, kjemikalier, transport og strøm. Vi ønsker å gjøre dette så effektivt og bærekraftig som mulig.

Miljøfyrtårn

For å oppnå serifiseringen må Vang Auto ha et økt fokus på miljø generelt, samtidig som virksomhetens miljøspor må dokumenteres. Vår miljøpolicy for de kommende årene har følgende fokusområder:

  • å tenke miljø som er en naturlig og integrert del av virksomheten Vang Auto.
  • å tilfredsstille miljøkrav og reguleringer fra offentlige myndigheter.
  • å identifisere og redusere mulige kilder til forurensning.
  • å etterstrebe en effektiv bruk av energi og minimum bruk av forbruksmaterialer
  • å ha en Miljøfyrtårnhåndbok som gir gode retningslinjer for den daglige virksomheten.

Fremgang og resultater

For en mer konkret oversikt over nåværende situasjon og fremtidige mål, trykk på lenken nedenfor:

Innrapportering for 2023

Kom med innspill på vårt klimaarbeid